FACEBOOK

SONG SONG Architecture & Interior
@songsong.vietnam

ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ

VĂN PHÒNG CTY BĐS AMC

Thiết kế văn phòng
VĂN PHÒNG CTY BĐS
🍽 VĂN PHÒNG CTY BĐS AMC – Thiết kế bởi SONG SONG
👥 Đại diện chủ đầu tư: Anh Thông
🏠 Địa chỉ: 139 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
📐Diện tích ~120m2 sàn.
✒️
🤝 SONG SONG – “Design to feel, Build to live”

Category:

Date: