FACEBOOK

SONG SONG Architecture & Interior
@songsong.vietnam

ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ

NHÀ TRẺ THỎ NGỌC

Thiết kế & thi công
NHÀ TRẺ THỎ NGỌC
🌞 NHÀ TRẺ THỎ NGỌC – Thiết kế bởi SONG SONG 🌞
👥 Chủ đầu tư: Anh chị Khanh – Linh
🏠 Địa chỉ công trình: Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng
📐 Diện tích ~90m2 sàn, tổng S xây dựng ~200m2