FACEBOOK

SONG SONG Architecture & Interior
@songsong.vietnam

ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ

NHÀ PHỐ – QUẬN 10

Thiết kế kiến trúc
NHÀ PHỐ – QUẬN 10
🏡 Nhà Phố – Thiết kế bởi SONG SONG
👥 Chủ đầu tư: Anh Zhèng
🏠 Địa chỉ: Q. 10, TP. HCM
📐 Diện tích sử dụng 9m x25m.
✒️ … 🤝 Cám ơn CĐT tin tưởng và đồng hành cùng SONG SONG Architecture & Interior thực hiện dự án này!

Date: