FACEBOOK

SONG SONG Architecture & Interior
@songsong.vietnam

ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ

Trường mầm non Bình Điền

Phương án thiết kế
Phương án thiết kế trường tiểu mầm non Bình Điền

🏡 PATK Trường mần non Bình Điền – Thiết kế bởi SONG SONG

🏠 Địa chỉ: KDC Bến Lức, Bình Điền

📐 Diện tích sử dụng ~4690m2 sàn.

✒️ …Là một trong những phương án thiết kế dự thầu lớn của chúng tôi về công trình công cộng.

Date: