FACEBOOK

SONG SONG Architecture & Interior
@songsong.vietnam

ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ

AN LỘC PLAZA

Phương án thiết kế
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TTTM AN LỘC

🏡 PATK TTTM AN LỘC (AN LOC PLAZA) – Thiết kế bởi SONG SONG

🏠 Địa chỉ: KDC AN LỘC – BÌNH PHƯƠC

📐 Diện tích sử dụng ~5000m2 sàn.

✒️ …Là một trong những phương án thiết kế dự thầu lớn của chúng tôi về công trình công cộng.

Date: