FACEBOOK

SONG SONG Architecture & Interior
@songsong.vietnam

ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ

Title Image

NHÂN SỰ | TỔ CHỨC

Giá trị cốt lõi nằm ở con người

SỨC MẠNH CỦA SONG SONG

Nằm ở yếu tố quan trọng nhất

| con người

Với Công ty chúng tôi, không có gì thúc đẩy sự thay đổi tích cực và mạnh mẽ, bằng sức mạnh của một tập thể. Sức mạnh thực sự của một tập thể đến từ việc tập trung vào yếu tố con người, kinh nghiệm cá nhân, kỹ năng chuyên môn, quan điểm và ý tưởng, cũng như cách họ đoàn kết thông qua tầm nhìn, định hướng phát triển chung của SONG SONG.

Để phát huy tối đa lợi thế vốn có, Công ty chúng tôi hết sức khéo léo sắp xếp nhân sự đồng đều và có chiều sâu ở tất cả các khâu làm việc để đạt hiệu quả tốt nhất. Và bằng sự nhanh nhẹn vốn có và lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi nhanh chóng phản hồi các thông tin theo yêu cầu, để tạo ra các kết nối dài lâu giữa khách hàng.

  • Bộ phận thiết kế
  • Bộ phận thi công
  • Bộ phận văn phòng
  • Bộ phận CSKH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

Những nhân sự chủ chốt và cộng tác viên.

TRẦN KHÁNH LỘC

CEO & Founder

ĐINH NGỌC TRUNG

Co-Founder

m
NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

Chief accountant

ĐINH THỊ BÍCH THỦY

Interior Design

DIỆP DUY TÙNG

M&E Engineer

TRỊNH NGỌC HIẾU HÀ

Admin

NGUYỄN MINH NHỰT

Design Mangager

PHAN VĂN TRƯỜNG HẬN

Interior Design

LÊ THÀNH LỘC

Interior Design

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Project Manager

NGUYỄN HOÀNG ÁI THY

Archiect

ĐINH THƯỢNG UYỂN

Archiect

TRƯƠNG MINH SANG

Construction Supervision